Çevre ve FSC Politikamız

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yayımlanan yönetmeliklere uymak. Böylece çevresel performansımızın sürekli iyileştirmesini çevre etkilerini kontrol altında tutarak ve azaltarak sağlamak. Bu bilinçle tüm ürün üretim faaliyetini operasyonel iş mükemmelliği ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara temiz yaşanabilir bir çevre bırakmak.

 Bunun için;

  • Ulusal/Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uyulmalıdır.
  • Çevre ve insan odaklı tüm faaliyetlerimiz sürekli gözden geçirilmelidir. Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek için gerekli tedbirler alınıp çevre yönetim sistemimizde sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak doğal kaynakların koruması sağlanmalıdır.
  • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkiler göz önünde bulundurmalıdır.
  • Kısıtlı doğal kaynaklarımız etkin ve verimli kullanılmalıdır.
  • Atıkların azaltılması, ayrıştırılarak yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve gerekli olanların yasal bertarafı sağlanmalıdır.
  • Çevreye olan sorumlulukları konusunda tüm çalışanlarımızı bilinçlendirerek katılımları sağlanmalıdır.
  • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğü oluşturulmalıdır.
  • Çevre uygulamalarımız teknolojik gelişmeler, toplum gereksinimleri, tedarikçi ihtiyaçları ve müşteri beklentileri göz önüne alınarak sürekli iyileştirme çalışmaları ile en yüksek değerlere ulaşılmalıdır.
  • Şirketimiz uyguladığı FSC-COC sistemine göre yasadışı ağaç kesimi, yasadışı ağaç veya orman ürünleri ticaretine, ormancılık faaliyetleri sırasında bölgesel kuralların ve insan haklarının ihlaline ve çevre koruma değerlerinin tahribatına, ormanların orman dışı kullanımı veya plantasyonuna, ormancılık faaliyetleri sırasında genetiği değiştirilmiş organizmaları piyasaya sürmeye ve ILO kurallarının ihlaline doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olmamaktadır.

Çevre ve FSC politikamız ancak ve ancak müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile hep birlikte çalıştığımız zaman kusursuz işleyecektir. Sema Kalıp ve Plastik ailesi olarak tüm paydaşlarımıza örnek olmak adına dünyamız ve evrensel değerler için çevre ve FSC politikamızdan ayrılmayacağımıza söz veriyoruz.

SEMİH GÜÇBİLMEZ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI