İSG Politikamız

SEMA Plastik Kalıp olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. SEMA Plastik Kalıp ‘ın faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci önceliktir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.  Bu doğrultuda;

  • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, taşeronların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı , araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları  bulundurmayı,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, taşeron/yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İşyerinde hizmet veren taşeron çalışanlarının ve ziyaretçilerin de SEMA Plastik Kalıp ‘ ın  koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  • SEMA Plastik Kalıp İSG uygulamaları açısından, gerek grup içinde ve gerekse bölgede, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi İSG politikamız olarak taahhüt etmekteyiz.

SEMİH GÜÇBİLMEZ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI