Hakkımızda

Geçmişten Günümüze

Sema Plastik Kalıp 1997 yılında İstanbul Sefaköy’de plastik enjeksiyon parça imalatı alanında faaliyetlerine başlamıştır. 2000 yılında İkitelli OSB ye taşınmış olup plastik enjeksiyon parça üretiminin yanı sıra plastik enjeksiyon kalıp üretimine başlanmıştır. Kalıp imalatı alanında gösterdiği azim ve başarı ile faaliyet alanlarını genişletme kararı almıştır. 2010 yılından itibaren plastik enjeksiyon alanında lider beyaz eşya ve otomotiv üreticilerine kalıp ve  plastik ürün imal ederek adından çokça söz ettirmiştir. 2014 yılında Çerkezköy – Veliköy OSB’de 20000 m2 kapalı alana sahip yeni tesisine taşınmıştır. Müşteri portföyünü sürekli artıran SEMA plastik Kalıp, 2020 yılında Eskişehir tesisini faaliyete geçirmiştir. Aktif olarak her iki tesiste tam kapasite olarak kalıp ve plastik ürün imalatına devam etmektedir. 

Sema plastik kalıp , nitelikli uzman kadrosu ve modern tesisiyle yüksek kalitede üretim gücüne ve teknik bilgiye sahip lider firmalardan biridir. 25 yılı aşkın tecrübesi, yatırımcı ruhu, yenilikçi bakış açısı, önce insan felsefesi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla bulunduğu sektörlerde hızla gelişmektedir. 

Sema müşterilerine, çevreye, sürdürülebilir ekosisteme saygılı olmayı başarısının ön koşulu olarak görmektedir. Bunun için; kurumsal yönetim ilkelerine uygun iş anlayışıyla hareket eden, yeniliğe açık, kendi alanında uzman ve yetenekli bir insan gücü için çekim merkezi olmayı sağlamaktadır. 

YÖNETİM TAAHHÜDÜ

Kuruluşumuz yönetimi; Entegre Yönetim Sistemi sürekliliğinin sağlanmasını firma çalışanları ve bundan sonraki stratejik gelişme planları açısından son derece önemli olduğunu kabul ve teyit eder. Bu kapsamda firma politika ve amaçları doğrultusunda stratejik yönleri ve bağlamları ile uyumlu prosesler oluşturmakta ve sürekli iyileştirmektedir. Entegre Yönetim Sistemi kapsamında belirlediği hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 45001 ve IATF 16949 da belirtilen gereksinimlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için sistem kurarak yürütmeyi hedefler. Bu sistem kuruluşun kapsamı ve stratejik yönü ile uyumlu olmalıdır. Sema Plastik Kalıp, bünyesinde çalışan personel ve paydaşlarını, Entegre Yönetim sistemi gereklilikleri hakkında bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bundan dolayı müşteri şartlarının, yasal şartların ve mevzuat şartlarının önemini firma çalışanlarına iletmeyi ve firma çalışanlarını Entegre Yönetim Sistemini uygulama konusunda bilinçlendirmeyi ve bu şartların sürekli karşılandığını kendine ilke edinmiştir. Sema Plastik Kalıp firması olarak her sürecin amaçlanan çıktılara ulaşmak için hedeflerini belirlemekte ve bunları güvence altına alarak hesap verilebilirliğini sağlamaktadır. Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu ve müşteri memnuniyetini artırma yeteneğini etkileyen risklerin ve fırsatların saptanmasını ve belirlenmesini kendine ilke edinmiştir. Böylelikle müşteri memnuniyetini artırmaya odaklı bir sistem güvence altına almaktadır. Bu taahhüt ün sonucu olarak firma genelinde Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimler ve alt yapı yatırımları sağlanarak sürekli iyileştirme, proses yaklaşımı ve risk temelli düşünce kullanımı desteklenerek teşvik edilir. Sema Plastik Kalıp gerekli olan insan, alt yapı, çalışma ortamı kaynaklarını sağlamış ve bunların mevcudiyetini güvence altını almaktadır. Entegre Yönetim Sistemi kurulurken üst yönetim ilgili yönetim temsilcisini atama yazısıyla atamayı ve yönetim temsilcisi değiştiğinde ve/veya işten ayrıldığında dokümanı revize ederek, atamayı tekrar yapmayı güvence altına almaktadır. Yönetim kademelerindeki yöneticiler Entegre Yönetim Sistemi konusunda alt kademelerde bulunan personele sorumluluk verme ve destek olma konularında liderlik ederler. Üst kademelerden başlayan ve uygulanan Entegre Yönetim Sistemi anlayışıyla firmanın en alt kademeye kadar inilmesini güvence altına almaktadır. Bu yüzden firmadaki yöneticilerin gerek yazılı gerekse sözlü olarak Entegre Yönetim Sistemi prosedürlerine uymaları ve çalışmalara katılımları konusunda alt kademedeki personele liderlik etmektedirler. Kuruluşun üst yönetimi tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan, Entegre Yönetim Sistemi’ne hem firma hem de firma dışında uymayı ve yaygınlaştırılması için tüm desteği vermeyi ve faaliyetlere aktif olarak katılarak liderlik etmeyi ve sistemin verimli bir şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis etmeyi, etkinliğini, sürekli iyileştirmeyi ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamayı taahhüt eder.  

Semih GÜÇBİLMEZ

Yönetim Kurulu Başkanı