2030 Sürdürülebilir Kalkınma İçin
KÜRESEL AMAÇLAR

Biz, Stratejilerimizi ve uygulamalarımızı hayata geçirirken, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni göz önünde bulundurarak, sürekli iyileştirme anlayışı ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Kurum kültürü ve iş stratejilerimizi buna göre belirliyoruz. Dünyamız, Çalışanlarımız, Toplumumuz ve İş Ortaklarımız için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni destekliyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. 25 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler’in üye ülkeleri, 2030 yılı için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) kabul etmiştir.

SKH’ler, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve hedefler sağlar. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, kapsayıcı bir gündemdir. Yoksulluğun kök nedenlerine iner ve hem insanlar hem de gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üzere bizleri birleştirir.

Sağlıklı Bireyler (3), Nitelikli Eğitim (4), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği(5), Temiz Su ve Hijyen (6), Erişilebilir ve Temiz Enerji (7), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (8), Eşitsizliklerin Azaltılması (10), Sorumlu Tüketim ve Üretim (12), İklim Eylemi (13) ve Karasal Yaşam (15) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.
Sorumlu Tüketim ve Üretim (12) hedefi kapsamında operasyonlardaki kaynak kullanımını %65 azaltmak ve geri dönüşüm arttırmayı, Karasal Yaşam (15) hedefi kapsamında Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazlarının salımını %15 azaltmak, Erişilebilir ve Temiz Enerji (7) hedefi kapsamında ürün başına enerji kullanımını %20 azaltmak, Temiz Su ve Sanitasyon (6) hedefi kapsamında operasyonlardaki su tüketimini %25 azaltarak 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz.