Sosyal Sorumluluk

   

2872 Sayılı Çevre Kanunu Çevre Yönetim Sistemi kapsamında, Sema Kalıp bünyesinde yapılan başlıca çevre faaliyetleri aşağıdaki gibidir.

En büyük değerlerimiz çalışanlarımız ve insan gücü olduğunu düşüncesi çerçevesinde, çevremizdeki teknik ve meslek liseleriyle sürekli iletişim içinde bulunarak teknik alt yapı ve bilgi sağlanmaktadır. Okulların firmamıza teknik gezi düzenleyerek, sektör ve iş hayatıyla ilgili seminerler düzenlenmektedir.

Önce iş güvenliği bilinciyle, kazasız iş ortamları oluşturmak ve acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek

İşletme sınırları dahilindeki tüm İnsan Kaynaklarını, iş kazası sonucu yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korunmayı hedeflemek .