Çevre İş Güvenliği • Müşteri memnuniyetini sürekli olarak üst seviyede tutmak
 • Sürekli gelişim göstermek
 • Kullandığımız tüm kaynakların tüketimini en alt seviyeye indirerek, çevre kirliliği yaratan atıkları azaltmak
 • Tabi olduğumuz kanun, yönetmelik ve standartlara titizlikle uymak
 • Çalışanlarımızı iş kazalarına ve mesleki hastalıklara karşı koruyan bir firma olmak
 • Atıkların sınıflandırılması
 • Sınıflandırılan atıkların sınıflarına göre ayrı ayrı toplanması
 • Toplanan atıkların atık depolama sahasında özelliklerine göre depolanması
 • Depolanan atıkların uygun yöntemlerle ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca yetkilendirilmiş kuruluşlarca bertaraf edilmesi
 • Doğal kaynak kullanımının azami seviyede tutulması
 • Gerekli ortam ve emisyon ölçümlerinin yasal mevzuatların belirlediği periyotlarda yapılması
 • Çevre izinlerinin ve çevre etkinlik değerlendirme raporunun mevzuata uygun şekilde takibinin yapılması
 • Yıllık olarak iç denetimlerin planlanması ve uygulanması