Yönetimin Taahhüdü

YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ                   

   Kuruluşumuz yönetimi; Entegre Yönetim Sistemi sürekliliğinin sağlanmasını firma çalışanları ve bundan sonraki stratejik gelişme planları açısından son derece önemli olduğunu kabul ve teyit eder.

Entegre Yönetim Sistemi kapsamında belirlediği hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için ISO 9001, 14001, 18001 ve TS 16949 da belirtilen gereksinimlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için sistem kurarak yürütmeyi hedefler. Bu sistem kuruluşun kapsamı ve stratejik yönü ile uyumlu olmalıdır. Bundan dolayı müşteri şartlarının, yasal şartların ve mevzuat şartlarının önemini firma çalışanlarına iletmeyi ve firma çalışanlarını Entegre Yönetim Sistemini uygulama konusunda bilinçlendirmeyi ve bu şartların sürekli karşılandığını kendine ilke edinmiştir. Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu ve müşteri memnuniyetini artırma yeteneğini etkileyen risklerin ve fırsatların saptanmasını ve belirlenmesini kendine ilke edinmiştir. Böylelikle müşteri memnuniyetini artırmaya odaklı bir sistem güvence altına alınabilir. Bu taahhütün sonucu olarak firma genelinde Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimler ve alt yapı yatırımları sağlanarak sürekli iyileştirme, proses yaklaşımı ve risk temelli düşünce kullanımı desteklenerek teşvik edilir. Entegre Yönetim Sistemi kurulurken üst yönetim ilgili yönetim temsilcisini atama yazısıyla atamayı ve yönetim temsilcisi değiştiğinde ve/veya işten ayrıldığında dokümanı revize ederek, atamayı tekrar yapmayı güvence altına almaktadır. Yönetim kademelerindeki yöneticiler Entegre Yönetim Sistemi konusunda alt kademelerde bulunan personele sorumluluk verme ve destek olma konularında liderlik ederler. Üst kademelerden başlayan ve uygulanan Entegre Yönetim Sistemi anlayışıyla firmanın en alt kademeye kadar inilmesini güvence altına almaktadır. Bu yüzden firmadaki yöneticilerin gerek yazılı gerekse sözlü olarak Entegre Yönetim Sistemi prosedürlerine uymaları ve çalışmalara katılımları konusunda alt kademedeki personele liderlik etmektedirler.  

Kuruluşun üst yönetimi tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan, Entegre Yönetim Sistemi’ne hem firma hem de firma dışında uymayı ve yaygınlaştırılması için tüm desteği vermeyi ve faaliyetlere aktif olarak katılarak liderlik etmeyi ve sistemin verimli bir şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis etmeyi, etkinliğini, sürekli iyileştirmeyi ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamayı taahhüt eder.

                 Genel Müdür

SEMİH GÜÇBİLMEZ