Ar-Ge

Sema Kalıp, yeni nesil teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi yoluyla müşterilerine yenilikçi çözümler sunmak amacıyla, Türkiye ve yakın coğrafyada kalıp ve plastik teknolojilerinde lider konumuna gelme vizyonuna uygun olarak Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu vizyon doğrultusunda Sema Kalıp, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülebilmek amacıyla 2017 yılında Ar-Ge Merkezi'ni kurmuştur. Sema Kalıp, Sema WOOD ve Sema Deck markalarının ardından da bu şirketlerdeki tüm Ar-Ge faaliyetleri Mayıs 2017'da kurulan Sema Kalıp Ar-Ge Merkezi çatısı altında birleştirilmiştir.     Yenilikçi ürün ve servisler geliştirmek, üretim operasyonlarının daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak yenilikçi sistemler geliştirmek, Sema Kalıp Grubu'nun patent portföyünü genişletmek, grup faaliyetlerini etkileyebilecek kalıp ve plastik ve ileri teknolojileri araştırmak, prototip geliştirmek ve bu teknolojilerin benimsenmesine katkıda bulunmak amacıyla, Ar-Ge faaliyetleri aşağıdaki stratejiler doğrultusunda şekillendirilmektedir:    
  • Geleceğe yönelik teknolojilerin takip edilmesi, bilgi birikimi oluşturulması ve prototip çalışmaları yapılması
  • Yeni gelişen teknolojileri kullanarak yenilikçi ürün, servis ve çözümler geliştirilmesi
  • Şirket içerisinde karşılaşılan problemlere yönelik efektif, yenilikçi çözümler sunulması
  • Ar-Ge işbirlikleri ve faaliyetleri kapsamında patentlerin geliştirilmesi ve başvurularının yapılması, bilimsel yayınların desteklenmesi
  • Üniversitelerle yakın ilişkilerin oluşturulması ve açık inovasyonun desteklenmesi,
  • KOBİ Ar-Ge ortaklarıyla çalışarak, yenilikçi ürünlere ve servislere dönüşebilecek prototiplerin geliştirilmesi ve ürünleşme/ticarileşme aşamasına destek verilmesi
  • Çok uluslu araştırma projelerine katılarak ileri araştırma çalışmalarının yapılması,
  • Kamu destekli (TEYDEB) projelerin yapılması
  • Nitelikli işgücü istihdamını artırılması, çalışanlarının kişisel, mesleki ve teknik birikimlerini geliştirmeye yönelik akademik kariyer ve bilimsel faaliyetlerinin desteklenmesi